• Nạp Tích Lũy Mỗi Ngày- Nhận Quà VIP

    Thời gian:03/12/2021 05/12/2021

    Phần thưởng:VIPcode khủng ( Mỗi ngày sẽ reset mốc event để nạp và nhận lại code)

    Điều kiện:Nạp tích lũy trong ngày đạt mốc sẽ nhận được VIPcode ( Tính điểm khi nạp vào ví hoặc mua gói bằng in app purchase )

    nhận code