• Event Nạp Tích Luỹ

  Sự kiện: Event Nạp Tích Luỹ

  Thời gian:13/05/2022 17/05/2022

  Phần thưởng:Tank VIP và vô số nguyên liệu nâng cấp

  Điều kiện:Nạp tích luỹ đạt đủ điều kiện sẽ nhận quà

  nhận code
 • [BANGBANG] NHÌN LẠI THÁNG 4

  Sự kiện:

  Thời gian:14/05/2022 16/05/2022

  Phần thưởng:Mỗi tài khoản chỉ nhận một lần duy nhất mã code này, nếu dùng nữa sẽ bị báo giới hạn
  - Một mã code chỉ dùng 1 lần trong một tháng
  - Thời gian dùng code đến hết ngày 05/05

  Điều kiện:Nằm trong danh sách nhận GiftCode

  nhận code
 • [BANGBANG] MỪNG NGÀY 30/4 -1/05 [BANGBANG] MỪNG NGÀY 30/4 -1/05
  [BANGBANG] MỪNG NGÀY 30/4 -1/05

  Sự kiện:

  Thời gian:12/05/2022 14/05/2022

  Phần thưởng:Mỗi tài khoản chỉ nhận một lần duy nhất mã code này, nếu dùng nữa sẽ bị báo giới hạn
  - Một mã code chỉ dùng 1 lần trong một tháng
  - Thời gian dùng code đến hết ngày 05/05

  Điều kiện:Nằm trong danh sách nhận GiftCode

  nhận code
 • [BANGBANG] MỪNG GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG

  Sự kiện:

  Thời gian:26/04/2022 28/04/2022

  Phần thưởng:Mỗi tài khoản chỉ nhận một lần duy nhất mã code này, nếu dùng nữa sẽ bị báo giới hạn
  - Một mã code chỉ dùng 1 lần trong một tháng
  - Thời gian dùng code đến hết ngày 05/05

  Điều kiện:Nằm trong danh sách nhận GiftCode

  nhận code
 • [BANGBANG] ỦNG HỘ NHÀ BÊN

  Sự kiện:

  Thời gian:22/04/2022 24/04/2022

  Phần thưởng:Mỗi tài khoản chỉ nhận một lần duy nhất mã code này, nếu dùng nữa sẽ bị báo giới hạn
  - Một mã code chỉ dùng 1 lần trong một tháng
  - Thời gian dùng code đến hết ngày 05/05

  Điều kiện:Nằm trong danh sách nhận GiftCode

  nhận code
 • [BANGBANG] MỪNG NGÀY CÁ THÁNG 4

  Sự kiện:

  Thời gian:15/04/2022 17/04/2022

  Phần thưởng:Mỗi tài khoản chỉ nhận một lần duy nhất mã code này, nếu dùng nữa sẽ bị báo giới hạn
  - Một mã code chỉ dùng 1 lần trong một tháng
  - Thời gian dùng code đến hết ngày 05/05

  Điều kiện:Nằm trong danh sách nhận GiftCode

  nhận code
 • [BANGBANG] MỤC TIÊU THÁNG 4

  Sự kiện:

  Thời gian:15/04/2022 17/04/2022

  Phần thưởng:Mỗi tài khoản chỉ nhận một lần duy nhất mã code này, nếu dùng nữa sẽ bị báo giới hạn
  - Một mã code chỉ dùng 1 lần trong một tháng
  - Thời gian dùng code đến hết ngày 05/05

  Điều kiện:Nằm trong danh sách nhận GiftCode

  nhận code