• BANGBANG - LOAN TIN RA MẮT

  Sự kiện:

  Thời gian:06/05/2021 15/05/2021

  Phần thưởng:- Mỗi tài khoản chỉ được nhập code này một lần, nếu nhập nhiều sẽ bị giới hạn.
  - Thời gian sử dụng code: 30 ngày
  - Phần thưởng: Mảnh Sắt*400, Hồng Bảo*200

  Điều kiện:Nằm trong danh sách nhận GiftCode

  nhận code
 • BANGBANG - TẢI TRƯỚC CLIENT

  Sự kiện:

  Thời gian:06/05/2021 15/05/2021

  Phần thưởng:- Mỗi tài khoản chỉ được nhập code này một lần, nếu nhập nhiều sẽ bị giới hạn.
  - Thời gian sử dụng code: 30 ngày
  - Phần thưởng: Xu Khóa*1000, Mảnh Sắt*400, Hồng Bảo*200, Quà Thủy Tinh*2, Tinh thể siêu năng lv 1*5, Phiếu skin tank *40

  Điều kiện:Nằm trong danh sách nhận GiftCode

  nhận code
 • BANGBANG - THÀNH LẬP GUILD

  Sự kiện:

  Thời gian:06/05/2021 15/05/2021

  Phần thưởng:- Mỗi tài khoản chỉ được nhập code này một lần, nếu nhập nhiều sẽ bị giới hạn.
  - Vui lòng nhập Code này ở ô CODE VIP trong game
  - Thời gian sử dụng code: 30 ngày
  - Phần quà: Xu Khóa*1000, Mảnh Sắt*600, Hồng Bảo*300, Quà Thủy Tinh*5

  Điều kiện:Nằm trong danh sách nhận GiftCode

  nhận code
 • BANGBANG - TREO KHUNG AVATAR

  Sự kiện:

  Thời gian:05/05/2021 15/05/2021

  Phần thưởng:Xu Khóa*500, Mảnh Sắt*800, Quà Thủy Tinh*2, Tinh thể siêu năng LV1*5

  Điều kiện:Nằm trong danh sách nhận GiftCode

  nhận code