01.06 THÔNG BÁO BẢO TRÌ
01.06.2022

Tiên Hữu Thân Mến!

Nhằm mang lại trải nghiệm cũng như nâng cấp chất lượng sản phẩm, BQT xin thông báo tiến hành bảo trì game Tiên Chiến, thông tin chi tiết như sau:

Thời gian bảo trì dự kiến: 10h00 - 10h15 ngày 02/06/2022


 Phạm vi bảo trì: Toàn bộ các máy chủ
 Thời gian dự kiến: 15 phút.
 Nội dung: bảo trì nâng cấp hệ thống

 Lưu Ý: 
        Trong thời gian bảo trì Tiên Hữu không thể đăng nhập vào Game
       ✔ Tiên Hữu vui lòng hạn chế nạp thẻ trong thời gian bảo trì để tránh phát sinh lỗi không mong muốn.