BẢO TRÌ CỔNG NẠP MOMO
14.09.2022

Các bạn thân mến!

Xin thông báo: Bảo trì hệ thống nạp MOMO của game.

BẢO TRÌ CỔNG NẠP MOMO

Lịch bảo trì dự kiến:

- Thời điểm bắt đầu ảnh hưởng: Từ 1:30 AM đến 5:00 AM ngày 15/09/2022.

- Dự kiến kết thúc trong vòng: 3 giờ 30 phút.

- Phạm vi ảnh hưởng: Toàn bộ hệ thống - Không thể thực hiện được giao dịch.

Rất mong các bạn thông cảm vì bất tiện này.

BĐH kính báo.