CHUỖI SK LINH CHÂU TẬP KÍCH
23.11.2020


image002


Mô tả : bao gồm chuỗi sự kiện kéo dài từ ngày 21/11 – 27/11

KM – TĂNG LỰC CHIẾN

image004

 Mô tả : trong thời gian diễn ra hoạt động, người chơi đạt được tổng cấp linh châu sẽ nhận được quà tương ứng.(từ ngày 21/11 – 27/11)
 

image006


KHUYẾN MÃI TẦM LINH

image008


Mô tả : trong thời gian hoạt động, người chơi tầm linh đủ số lượt nhất định sẽ nhận được quà tương ứng. (từ ngày 21/11 – 27/11)
 

image010


XẾP HẠNG LSV – TĂNG LC
 

image012

Mô tả : trong thời gian diễn ra hoạt động, người chơi tầm linh từ 50 lượt trở lên sẽ đủ điều kiện tham gia đua TOP TẦM LINH. Sau khi kết thúc hoạt động, TOP 20 người tầm linh nhiều nhất sẽ nhận được quà tương xứng ( từ ngày 7/11 – 13/11)

image014

 
TIỆM LINH CHÂU

image016

 Mô tả : trong thời gian diễn ra hoạt động, người chơi có thể vào đây mua những gói vật phẩm với giá cực kỳ hời (reset mỗi ngày từ 21/11 – 27/11)
 

image018


NHIỆM VỤ NGÀY

image020

 
Mô tả : trong thời gian diễn ra hoạt động, người chơi hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được quà tương ứng (reset mỗi ngày từ 21/11 – 27/11)
 

image022