EVENT CHIẾN CHUỲ GIÁNG THẾ
13.05.2022

Để có thể trải nghiệm tốt hơn những ưu đãi của thế giới Tiên Hiệp trong thời gian dài, muội gửi đến các Tiên Hữu thông tin về Event mới, các Tiên Hữu tham khảo nhé!

CHIẾN CHUỲ GIÁNG THẾ

CHIẾN CHUỲ GIÁNG THẾ:

image001

Thời gian: 13/05 - 16/05

Điều kiện tham gia: nhân vật đạt cấp 520 trở lên

NẠP TÍCH LUỸ:

Trong thời gian diễn ra event, người chơi tích nạp nhận quà miễn phí.
Khi tích nạp người chơi có cơ hội nhận được: Mảnh danh hiệu chiến chùy, chiến chùy hồn, sách kỹ năng chiến chùy….

image002

QUÀ CHÍ TÔN:

Người chơi kích hoạt “ Thẻ đặc quyền vương giả” có thể mua các vật phẩm với giá ưu đãi ở hoạt động này.
Lượt mua sẽ được làm mới mỗi ngày.

image004

QUÀ CHIẾN CHUỲ:

Ở hoạt động này, người chơi có thể mua các vật phẩm với giá trị ưu đãi tương ứng với các mốc nạp.
Lượt mua sẽ được làm mới mỗi ngày.

image006

NẠP LIÊN TỤC:

Nạp liên tục mỗi ngày để nhận được các mốc quà miễn phí.
Quà nhận được từ hoạt động: chiến chùy hồn, chiến chùy nguyên thạch, chiến chùy cường đan…

image008

CHIẾN CHUỲ PHI THĂNG:

Trong thời gian hoạt động, người chơi tăng lực chiến của chiến chùy đạt mốc nhận quà miễn phí.

Quà hoạt động: chiến chùy hồn, chiến chùy nguyên thach, chiến chùy cường đan, chiến chùy linh đan…

image010

THÍ LUYỆN CHIẾN CHUỲ:

Trong thời gian hoạt động, người chơi tích lũy khiêu chiến boss chiến chùy nhận quà miễn phí.

Lượt khiêu chiến được cộng dồn.

Quà hoạt động: chiến chùy hồn, quân công…

image012

Chúc các Tiên Hữu có thời gian vui vẻ trong Tiên Chiến!