EVENT ĐẤU HỒN GIÁNG LÂM
13.05.2022

Để có thể trải nghiệm tốt hơn những ưu đãi của thế giới Tiên Hiệp trong thời gian dài, muội gửi đến các Tiên Hữu thông tin về Event mới, các Tiên Hữu tham khảo nhé!

ĐẤU HỒN GIÁNG LÂM

image001

ĐẤU HỒN GIÁNG LÂM:

Thời gian: 13/05 - 26/05

Điều kiện tham gia: Server mở trên 8 ngày và nhân vật đạt cấp 500

1. Đấu Hồn Xuất Hiện

- Trong thời gian hoạt động, người chơi nộp “Hồn Lực” nhận quà tương ứng.
- Quà nhận được: 18 KNB, 188KNB, 888KNB, danh hiệu Lam Ngân Hoàng
- Nộp “Hồn Lực” đạt mộc nhận quà mốc nhận quà mốc hoạt động
- Quà mốc hoạt động chỉ được mở khi mở ”Đấu Hồn Đại Lục”

image003

image005

2. Quà Mỗi Ngày

- Trong thời gian hoạt động, người chơi đăng nhập và nạp mốc bất kỳ mỗi ngày để nhận “Hồn Lực”
- Dùng “Hồn Lực” để tham gia hoạt động “Đấu Hồn Xuất Hiện”

image007

3. Đấu Hồn Đại Lục

- Giới thiệu các tính năng sắp tới của “Đấu Hồn Đại Lục”
- Các tính năng: Đấu Hồn, Chùy Luyện, Hồn Cốt, Linh Thảo, Săn Thú

image009

Chúc các Tiên Hữu có thời gian vui vẻ trong Tiên Chiến!