EVENT GẤP BỘI SIÊU CẤP
15.08.2022

Để có thể trải nghiệm tốt hơn những ưu đãi của thế giới Tiên Hiệp trong thời gian dài, muội gửi đến các Tiên Hữu thông tin về Event mới, các Tiên Hữu tham khảo nhé!

GẤP BỘI SIÊU CẤP

image001

GẤP BỘI SIÊU CẤP:

Thời gian: 15/08 - 18/08

Điều kiện tham gia: Server mở trên 10 ngày, nhân vật đạt cấp 200

Gấp Bội Siêu Cấp

Đây là một trong những cơ hội hiếm để nhận lại gấp bội KNB, đừng bỏ lỡ nhé.
- Trong thời gian hoạt động, người chơi nạp đạt mốc tương ứng có cơ hội đầu tư KNB chắc chắn sẽ thu lời.
- Các mốc nạp KNB tương ứng: 0 - 100 - 500 - 1000 - 2000 - 5000 - 10000 - 20000 - 50000
- Mốc nạp và mốc đầu tư được làm mới mỗi ngày.

image003

Chúc các Tiên Hữu có thời gian vui vẻ trong Tiên Chiến!