EVENT KIẾN TRỒNG CÂY
30.11.2021

Để có thể trải nghiệm tốt hơn những ưu đãi của thế giới Tiên Hiệp trong thời gian dài, muội gửi đến các Tiên Hữu thông tin về Event mới, các Tiên Hữu tham khảo nhé!

KIẾN TRỒNG CÂY

image001

KIẾN TRỒNG CÂY:

Thời gian: 30/11 - 03/12

Điều kiện tham gia: nhân vật đạt cấp 475 trở lên

Tiêu Binh:

Trong thời gian hoạt động tích lũy Trồng Cây đạt số lần yêu cầu sẽ nhận được danh hiệu tương ứng

image002

Giao diện Tiêu Binh

image003

image004

Quà Tặng:

-    Trong thời gian hoạt động mỗi ngày người chơi nạp đạt mốc sẽ nhận quà tương ứng
-    Các mốc nạp sẽ reset mỗi ngày
-    Vật phẩm quà gồm: Cây Con, Sách Mỹ Hào, Hộng Cộng Đồng Sử Thi, Rương Đồ Cộng Đồng Vàng, Rương Đồ Cộng Đồng Chí Tôn

image005

image006

Kiến Trồng Cây:

-    Trong thời gian hoạt động dùng Cây Con để trồng cây và thu hoạch quà ngẫu nhiên
-    Mỗi lần trồng cây tốn 1 Cây Con, hoặc 20KNB
-    Quà thưởng thu hoạch ngẫu nhiên gồm: Quà Trang Bị Cộng Đồng, Điểm Cống Hiến Cộng Đồng, Cát Cộng Đồng, Điểm Danh Hiệu Cộng Đồng.

image007

Nhiều Loại:

-    Trong thời gian hoạt động tham gia Trồng Cây đạt số lượng nhất định theo yêu cầu các mốc để nhận được quà tương ứng.
-    Quà thưởng gồm: Hộp Cộng Đồng Sử Thi, Mảnh Đồ Cộng Đồng, Bình Danh Hiệu Cộng Đồng…..

image008

Quà Phúc Lợi:

-    Nạp đạt yêu cầu sẽ được mua các vật phẩm Hiếm với giá cực ưu đãi
-    Mỗi vật phẩm có yêu cầu mốc nạp và lượt mua khác nhau.
-    Lượt mua được làm mới mỗi ngày.

image009

Xếp Hạng Cao Thủ:

-    Trong thời gian hoạt động người chơi Tiêu Phí KNB sẽ được đưa vào BXH Cao Thủ Tiêu Phí Liên Server
-    Tiêu Phí tại Hoạt Động Kiến Trồng Cây sẽ được tính 1KNB = 3 điểm, Tiêu Phí tại những chỗ khác sẽ tính 1KNB = 1 điểm.
-    Xếp Hạng mỗi ngày sẽ kết thúc vào 22h và phát thưởng qua Thư
-    0h mỗi ngày sẽ reset thông tin Bảng Xếp Hạng

image010

Chúc các Tiên Hữu có thời gian vui vẻ trong Tiên Chiến!