EVENT LỄ HỘI ĐẦU – VQ LỄ HỘI
14.08.2022

Để có thể trải nghiệm tốt hơn những ưu đãi của thế giới Tiên Hiệp trong thời gian dài, muội gửi đến các Tiên Hữu thông tin về Event mới, các Tiên Hữu tham khảo nhé!

LỄ HỘI ĐẦU – VQ LỄ HỘI

LỄ HỘI ĐẦU:

image001

Thời gian: 14/08 - 19/08

Điều kiện tham gia: nhân vật đạt cấp 30 trở lên

1. Thẻ Mua Hàng Lễ Hội:

- Trong thời gian hoạt động đánh Boss Trang Sức, Boss Kinh Điển có xác suất rơi Thẻ Mua Sắm
- Thẻ Mua Sắm được dùng để đổi vật phẩm ở Tiệm Thẻ Mua Hàng

image002

image003

2. Quà Đăng Nhập:

- Trong thời gian hoạt động,điểm danh mỗi ngày và nạp mỗi ngày đạt yêu cầu sẽ nhận quà hiếm: Mảnh Chiến Giáp hiếm “ Ngôi Sao Rock”

image004

image005

3. Tiệm Thẻ Mua Hàng:

- Trong thời gian hoạt động dùng Thẻ Mua Sắm đổi các vật phẩm có giới hạn lượt mua
- Tiệm Thẻ Mua Hàng sẽ làm mới mỗi ngày

image006

4. Quà Nạp Song Trùng:

- Trong thời gian hoạt động Nạp tích lũy đạt mốc sẽ nhận được nhiều Quà Hiếm, vật phẩm thưởng gồm: 
Phiếu Ưu Đãi Giảm Giá (dùng để mua vật phẩm được giảm giá ở Tiệm Mốc Giảm Giá)
Trang Bị Tiên Chiến
Hóa Hình “Ngôi Sao Rock”
Thần Thạch Thượng Cổ
Trang Bị Tiên Ấn
Thần Thạch Hồng Mông
Mảnh DH Hoạt Động ….

image007

image008

image009

image010

5. Tiệm Mốc Giảm:

- Trong thời gian hoạt động, dùng Phiếu Giảm Giá mua được nhiều vật phẩm với giá siêu thấp

- Mỗi ngày mở các gói vật phẩm mới khác nhau, user có thể tùy chọn để đổi.

image011

6. Xếp Hạng Tiêu Phí:

- Trong thời gian hoạt động người chơi Tiêu Phí KNB sẽ được đưa vào BXH Tiêu Phí Liên Server

- Hoạt động sau không tính vào BXH Tiêu Phí: Mèo Thần Tài, Đầu Tư, Khế Ước Hiếm,   Vại Trữ Tiền, Chợ

- XH cuối cùng được chốt lúc 22h mỗi ngày, quà XH sẽ được phát qua Thư.

image012

VÒNG QUAY LỄ HỘI:

image013

Thời gian: 14/08 - 19/08

Điều kiện tham gia: nhân vật đạt cấp 30 trở lên

Nội dung:

- Trong thời gian hoạt động mỗi ngày được rút thưởng miễn phí 1 lần (không cộng dồn)
- Khi hoạt động bắt đầu tặng 5 lượt rút thưởng
- Trong hoạt động mỗi nạp 100KNB được tăng 5 lượt rút thưởng
- Mỗi lượt rút thưởng tốn 1 Vé Quay May Mắn hoặc 30 KNB
- Phần thưởng VQ gồm: Tiên giới “Không Động Ấn”, mảnh hóa hình “Ngôi Sao Rock”

image014

Chúc các Tiên Hữu có thời gian vui vẻ trong Tiên Chiến!