EVENT MỚI “THĂM DÒ THẦN BÍ”
03.06.2022

Để có thể trải nghiệm tốt hơn những ưu đãi của thế giới Tiên Hiệp trong thời gian dài, muội gửi đến các Tiên Hữu thông tin về Event mới, các Tiên Hữu tham khảo nhé!

9


Thời gian: 03/06 – 07/06

Điều kiện tham gia: Nhân vật đạt cấp độ 50, server mở trên 10 ngày

Nội dung: 

Hoạt động gồm 3 vòng, sau khi hoàn thành mỗi vòng thì quà và số tầng sẽ được reset để tiếp tục vòng mới.

Trong hoạt động, mỗi lần thăm dò có tỷ lệ nhận quà, mỗi tầng quà sẽ không nhận trùng lặp.

Sau khi thăm dò được quà khủng của tầng hiện tại sẽ trực tiếp nhận tất cả quà chưa từng nhận ở tầng đó, đồng thời có thể vào tầng tiếp theo thăm dò.

Thẻ thăm dò tiêu hao ở mỗi tầng là khác nhau, tầng càng cao số thẻ thăm dò yêu cầu càng nhiều.

Thẻ thăm dò có thể nhận được khi tiêu phí Knb, cứ tiêu mỗi 100 KNB sẽ nhận được 1 thẻ.

Cơ hội nhận nhiều phần quà hiếm gồm: Phục Hy Cầm, Đá Sao Tử Vi, Ngũ Thể Thánh Thạch, ….


8


Chúc các Tiên Hữu có những giây phút thư giãn cùng TIÊN CHIẾN !