EVENT NẠP TÍCH LŨY MỖI NGÀY
20.06.2023

Muội gửi đến các Tiên Hữu thông tin về Event siêu đặc biệt mới, các Tiên Hữu tham khảo nhé!

NẠP TÍCH LŨY MỖI NGÀY - NHẬN QUÀ SIÊU HIẾM

NẠP TÍCH LŨY MỖI NGÀY - NHẬN QUÀ SIÊU HIẾM:

720x350

Thời gian Event: từ 20/06 - 22/06

Thời gian phát quà: từ 21/06 - 23/06

Nội dung: Trong thời gian hoạt động mỗi ngày nạp vào game đạt mốc tương ứng sẽ nhận được quà tất cả các mốc đã đạt được (Ví dụ: nạp 1tr sẽ nhận được quà Mốc 500k & 1tr)

Hình thức nhận quà:

- Quà sẽ được phát qua Thư ingame trong thời gian phát quà

Lưu ý:

 - Nhận khiếu nại đến hết ngày 26/06, nếu hết thời gian khiếu nại sẽ không giải quyết các trường hợp liên quan đến event

 - Quyết định của BQT là quyết định cuối cùng

QUÀ TÍCH NẠP NGÀY 20/06

200.000ĐTiên Pháp Linh Thạch - Cam*1Thiên Thư Thức Tỉnh *1Thiên Mệnh Linh Phách *150Linh Cang Áo Tiên*2
500.000ĐQuà Trang Bị Đỏ 3 Sao Cảnh Giới(chọn)*2Rương Tiên Tàng Dị Thú Đỏ 3 *1Đá Tẩy Luyện Đỏ *3Thần Cang Áo Tiên*1
1.000.000ĐThần - Huyền Vũ*1Thần - Chu Tước*1Thiên Mệnh Linh Phách *300Thần Cang Áo Tiên*3
2.000.000ĐMa  - Huyền Vũ*1Ma  - Chu Tước*1Đá Tẩy Luyện Đỏ *10Thánh Cang Áo Tiên*2
4.000.000ĐThánh - Huyền Vũ*1Thánh - Chu Tước*1Thiên Mệnh Linh Phách *800Thánh Cang Áo Tiên*5

QUÀ TÍCH NẠP NGÀY  21/06

200.000ĐTiên Pháp Linh Thạch - Cam*1Thiên Thư Thức Tỉnh *1Thiên Mệnh Linh Phách *150Linh Cang Áo Tiên*2
500.000ĐQuà Trang Bị Đỏ 3 Sao Cảnh Giới(chọn)*2Rương Tiên Tàng Dị Thú Đỏ 3 *1Đá Tẩy Luyện Đỏ *5Thần Cang Áo Tiên*1
1.000.000ĐThần - Đằng Xà*1Thần - Kỳ Lân*1Thiên Mệnh Linh Phách *300Thần Cang Áo Tiên*3
2.000.000ĐMa  - Đằng Xà*1Ma  - Kỳ Lân*1Đá Tẩy Luyện Đỏ *10Thánh Cang Áo Tiên*2
4.000.000ĐThánh - Đằng Xà*1Thánh - Kỳ Lân*1Thiên Mệnh Linh Phách *800Thánh Cang Áo Tiên*5

QUÀ TÍCH NẠP NGÀY  22/06

200.000ĐTiên Pháp Linh Thạch - Cam*1Thiên Thư Thức Tỉnh *1Thiên Mệnh Linh Phách *150Linh Cang Áo Tiên*2
500.000ĐQuà Trang Bị Đỏ 3 Sao Cảnh Giới(chọn)*2Rương Tiên Tàng Dị Thú Đỏ 3 *1Đá Tẩy Luyện Đỏ *5Thần Cang Áo Tiên*1
1.000.000ĐThần - Thanh Long*1Quà Trang Bị Hồng Cảnh Giới(Chọn)*1Thiên Mệnh Linh Phách *300Thần Cang Áo Tiên*3
2.000.000ĐMa  - Thanh Long*1Quà Trang Bị Ma Thiên Mệnh(chọn)*1Đá Tẩy Luyện Đỏ *10Thánh Cang Áo Tiên*2
4.000.000ĐThánh - Thanh Long*1Quà Trang Bị Ma Thiên Mệnh(chọn)*1Thiên Mệnh Linh Phách *800Thánh Cang Áo Tiên*5

Hình ảnh quà nạp mỗi ngày

nmn1

nmn2

nmn3

nmn4

nmn5

nmn6

nmn7

nmn8

CHÚC CÁC TIÊN HỮU THAM GIA NHẬN ĐƯỢC NHIỀU QUÀ TỪ SỰ KIỆN