EVENT OB Đấu Hồn
20.05.2022

Để có thể trải nghiệm tốt hơn những ưu đãi của thế giới Tiên Hiệp trong thời gian dài, muội gửi đến các Tiên Hữu thông tin về Event mới, các Tiên Hữu tham khảo nhé!

OB Đấu Hồn

image001

OB Đấu Hồn:

Thời gian: 20/05 - 25/05

Điều kiện tham gia: Nhân vật đạt cấp độ 150, server hoạt động trên 9 ngày

1. Đăng Nhập Có Quà

- Trong thời gian hoạt động, người chơi đăng nhâp mỗi ngày nhận quà hấp dẫn.
- Người chơi có thể dùng KNB để điểm danh bù nhận quà những ngày không đăng nhập

image003

image005

2. Gom Chữ Đổi Quà

- Trong thời gian hoạt động, người chơi tiêu diệt boss Trang sức nhận vật phẩm hoạt động.
- Người chơi dùng vật phẩm đó có thể đổi được nhiều phần quà có giá trị: KNB, mảnh Phụng Vũ ….

image007

image009

3. Hí Khúc Nhân Sinh

- Trong hoạt động, người chơi cứ đạt 50 điểm sôi nổi sẽ nhận được thêm 1 lượt uống rượu.
- Người chơi “ Uống Rượu” nhận quà giá trị: mảnh HH Mạch Thượng Đào Hoa, đá tiên ấn….
- Có 3 mốc “Uống Rượu”, mỗi mốc sẽ nhận được quà khác nhau.
- Người chơi “uống Rượu” đạt mốc nhận quà bonus.

image011

image013

4. Nạp liên Tục

- Trong thời gian hoạt động, người chơi tham gia nạp đạt mốc nhận quà hấp dẫn: mảnh HH Khúc Vận Hoa, thần thạch thượng cổ….
- Người chơi có thể dùng ĐQ hồng ngọc, KNB để điểm danh bù nhận quà của những ngày chưa nạp

image015

image017

5. Võ Hồn Xuất Hiện

- Người chơi hoàn thành điều kiện yêu cầu nhận quà hấp dẫn: Danh Hiệu Đấu Hồn Truyền Thuyết, Võ Hồn Thức Tỉnh, kỹ năng Quốc Phong Nhã Vận.
- Có 3 mốc để người chơi hoàn thành và nhận thưởng tương ứng

image021

image019

image023

image025

Chúc các Tiên Hữu có thời gian vui vẻ trong Tiên Chiến!