EVENT PHI THĂNG TIÊN KIẾM
20.05.2022

Để có thể trải nghiệm tốt hơn những ưu đãi của thế giới Tiên Hiệp trong thời gian dài, muội gửi đến các Tiên Hữu thông tin về Event mới, các Tiên Hữu tham khảo nhé!

PHI THĂNG TIÊN KIẾM

image001

PHI THĂNG TIÊN KIẾM:

Thời gian: 3 ngày từ khi mở Phi Thăng Tiên Kiếm

Điều kiện tham gia: Mỗi lần đạt 600 điiểm tiến độ Đại Lục Tiên Kiếm sẽ mở

1. Thẻ Phi Thăng

- Trong thời gian hoạt động, người chơi tích nạp đạt mốc được nhận các Đặc Quyền Phi Thăng.
- Mỗi đặc quyền Phi Thăng sẽ có lợi ích khác nhau.
- Lợi ích này có tác dụng đẩy nhanh tiến độ Đại Lục Tiên Kiếm

image003

2. Siêu KM

- Trong hoạt động, người chơi tham gia tích nạp và tích tiêu đạt điều kiện được mua các vật phẩm với giá siêu hời.
- Các vật phẩm có Hạn Mua Ngày và Hạn Mua Hoạt Động.
- Vật phẩm có Hạn Mua Ngày là số lần được mua trong ngày và qua ngày được làm mới lần mua.
- Vật phẩm có Hạn Mua Hoạt động là số lần được mua vật phẩm trong thời gian hoạt động.

image005

Chúc các Tiên Hữu có thời gian vui vẻ trong Tiên Chiến!