EVENT TÍCH NẠP MỖI NGÀY - NHẬN QUÀ SIÊU HIẾM
05.08.2023

Muội gửi đến các Tiên Hữu thông tin về Event siêu đặc biệt mới, các Tiên Hữu tham khảo nhé!

TÍCH NẠP MỖI NGÀY - NHẬN QUÀ SIÊU HIẾM

TÍCH NẠP MỖI NGÀY - NHẬN QUÀ SIÊU HIẾM:

Thời gian Event: từ 05/08 - 07/08

Thời gian phát quà: từ 08/08 - 09/08

Nội dung: Trong thời gian hoạt động Nạp tích lũy vào game mỗi ngày đạt mốc tương ứng sẽ nhận được quà tất cả các mốc đã đạt được

Hình thức nhận quà: Quà phát qua Thư ingame trong thời gian phát quà

Lưu ý:

 - Đối với mốc 200K VNĐ, người chơi được chọn 1 trong 2 vật phẩm trong danh sách

- Để chọn vật phẩm, người chơi vui lòng inbox về fanpage trước ngày 23h59' ngày 07/08

- Nếu người chơi không gửi yêu cầu, BĐH sẽ mặc định phát vật phẩm đầu tiên trong danh sách trên 

- Nhận khiếu nại đến hết ngày 10/08, nếu hết thời gian khiếu nại sẽ không giải quyết các trường hợp liên quan đến event

 - Quyết định của BQT là quyết định cuối cùng

QUÀ TÍCH NẠP NGÀY 05.08

200.000Đ
Thần Cách Hỗn Độn-Cam*1
Hoặc: Bồ Tát Phật Châu*1
Đá Bậc Hỏa Cự*200Mảnh Tăng Sao Hỏa Cự Kiếm - Tinh Thần*50Thần Thạch Thượng Cổ*50
500.000Đ
Thần Cách Bàn Cổ-Cam*1Đá Bậc Hỏa Cự*400Mảnh Tăng Sao Hỏa Cự Kiếm - Tinh Thần*100
Thần Thạch Thượng Cổ*70
1.000.000Đ
Thần Cách Nữ Oa-Cam*1Đá Bậc Hỏa Cự*700Mảnh Tăng Sao Hỏa Cự Kiếm - Tinh Thần*150
Thần Thạch Thượng Cổ*90
3.000.000Đ
Thần Cách Phục Hy-Cam*1Đá Bậc Hỏa Cự*2000Mảnh Tăng Sao Hỏa Cự Kiếm - Tinh Thần*300
Thần Thạch Thượng Cổ*130
5.000.000Đ
Thần Cách Hoàng Đế-Cam*1Đá Bậc Hỏa Cự*4000Mảnh Tăng Sao Hỏa Cự Kiếm - Diệt Thần*500Thần Thạch Thượng Cổ*200

QUÀ TÍCH NẠP NGÀY 06.08

200.000Đ
Thần Cách Hỗn Độn-Cam*1
Hoặc: Bồ Tát Phật Châu*1
Đá Bậc Hỏa Cự*200Mảnh Tăng Sao Hỏa Cự Kiếm - Tinh Thần*50Thần Thạch Thượng Cổ*50
500.000Đ
Thần Cách Bàn Cổ-Cam*1Đá Bậc Hỏa Cự*400Mảnh Tăng Sao Hỏa Cự Kiếm - Tinh Thần*100
Thần Thạch Thượng Cổ*70
1.000.000Đ
Thần Cách Nữ Oa-Cam*1Đá Bậc Hỏa Cự*700Mảnh Tăng Sao Hỏa Cự Kiếm - Tinh Thần*150
Thần Thạch Thượng Cổ*90
3.000.000Đ
Thần Cách Phục Hy-Cam*1Đá Bậc Hỏa Cự*2000Mảnh Tăng Sao Hỏa Cự Kiếm - Tinh Thần*300
Thần Thạch Thượng Cổ*130
5.000.000Đ
Thần Cách Hoàng Đế-Cam*1Đá Bậc Hỏa Cự*4000Mảnh Tăng Sao Hỏa Cự Kiếm - Diệt Thần*500Thần Thạch Thượng Cổ*200

QUÀ TÍCH NẠP NGÀY 07.08

200.000Đ
Thần Cách Hỗn Độn-Cam*1
Hoặc: Bồ Tát Phật Châu*1
Vĩnh Dạ Huy Quang*50Quà Chọn T.Bị Vĩnh Dạ Thường Phấn Đại*1Thần Thạch Thượng Cổ*50
500.000Đ
Thần Cách Bàn Cổ-Cam*1Vĩnh Dạ Huy Quang*100
Quà Chọn T.Bị Vĩnh Dạ Thường Giám Kim*1
Thần Thạch Thượng Cổ*70
1.000.000Đ
Thần Cách Nữ Oa-Cam*1Vĩnh Dạ Huy Quang*150
Quà Chọn T.Bị Vĩnh Dạ Thường Giám Kim*1
Thần Thạch Thượng Cổ*90
3.000.000Đ
Thần Cách Phục Hy-Cam*1Vĩnh Dạ Huy Quang*300
Quà Chọn T.Bị Vĩnh Dạ Đặc Biệt Giám Kim*1
Thần Thạch Thượng Cổ*130
5.000.000Đ
Thần Cách Hoàng Đế-Cam*1Vĩnh Dạ Huy Quang*500
Quà Chọn T.Bị Vĩnh Dạ Đặc Biệt Giám Kim*2
Thần Thạch Thượng Cổ*200

Thần Cách Hoàng Đế

ntl1

ntl6

ntl7

ntl2

ntl3

ntl4

ntl5

Chúc các Tiên Hữu có thời gian vui vẻ trong Tiên Chiến!