EVENT VUI TIỆC
12.08.2022

Để có thể trải nghiệm tốt hơn những ưu đãi của thế giới Tiên Hiệp trong thời gian dài, muội gửi đến các Tiên Hữu thông tin về Event mới, các Tiên Hữu tham khảo nhé!

VUI TIỆC

image001

VUI TIỆC:

Thời gian: 12/08 đến 18/08

Điều kiện tham gia: Nhân vật đạt cấp 200 và server hoạt động trên 8 ngày.

1. Quà Điểm Danh

Thời Gian: 12/08 đến 18/08
Nội Dung:
- Trong thời gian hoạt động, người chơi có 2 cách tích lũy nhận quà:
+ Cách 1: Nạp tích lũy mỗi ngày đúng mốc, đủ 5 ngày trong thời gian event
+ Cách 2: Tích nạp đạt mốc yêu cầu trong thời gian event (không giới hạn số ngày nạp)
- Người chơi cần nhận quà ngày hôm trước mới nhận được quà ngày sau.
- Nhận đủ quà 5 ngày, người chơi nhận Hàm tước tương ứng.
- Có 5 loại Hàm Tước mà người chơi có thể nhận được, mỗi loại đều cộng chỉ số khác nhau.
- Hàm Tước có thời hạn hiển thị, nhưng thuộc tính của Hàm Tước được cộng vào nhân vật vĩnh viễn

image002

2. Vui Gom Chữ

Thời Gian: 15/08 đến 18/08
Nội Dung:
- Trong thời gian hoạt động, người chơi tiêu diệt boss tương ứng nhận vật phẩm hoạt động tương ứng.
- Dùng vật phẩm hoạt động để đổi quà tương ứng trong hoạt động.
- Chú ý: Điểm tim có được khi người chơi tách các danh hiệu dư ra ở mục “Thả Thính Tình Yêu”.

image004

image006

3. Thả Thính Tình Yêu

Thời Gian: 16/08 đến 18/08
Nội Dung:
- Trong hoạt động, người chơi tiêu phí đạt mốc nhận quà hấp dẫn.
- Mốc tiêu phí được làm mới mỗi ngày, quà không đổi.
- Tách danh hiệu nhận được điểm tim tương ứng.

image007

image009

image010

image011

image012

Chúc các Tiên Hữu có thời gian vui vẻ trong Tiên Chiến!