[NEW] 15:00 - 15/09 - KHAI MỞ MÁY CHỦ S4
15.09.2020

Thân chào các Tiên Hữu!

Vùng đất mới S4 sẽ được BĐH gửi đến các Tiên Hữu. Hãy sẵn sàng xuất chiến ngay thôi!

CTM_720x350

Server mới sẽ có những hoạt động vô cùng hấp dẫn như sau:

Chúc các Tiên Hữu khởi đầu vùng đất mới thật thuận lợi trong Kiếm Thánh