[NEW] 17:00 - 17/09 - KHAI MỞ MÁY CHỦ S8
17.09.2020

Thân chào các Tiên Hữu!

Vùng đất mới S8 sẽ được BĐH gửi đến các Tiên Hữu. Hãy sẵn sàng xuất chiến ngay thôi!

CTM_720x350


Server mới sẽ có những hoạt động vô cùng hấp dẫn như sau:

Chúc các Tiên Hữu khởi đầu vùng đất mới thật thuận lợi trong Kiếm Thánh