[NEW] 8:00 - 17/04 - KHAI MỞ MÁY CHỦ S562
17.04.2024

Vùng đất mới S562 sẽ được BĐH gửi đến các Tiên Hữu. Hãy sẵn sàng xuất chiến ngay thôi!

720x350

Server mới sẽ có những hoạt động vô cùng hấp dẫn như sau:

Chúc các Tiên Hữu khởi đầu vùng đất mới thật thuận lợi trong Kiếm Thánh