[NEW] 8:00 - 17/08 - KHAI MỞ MÁY CHỦ S414
17.08.2022

Vùng đất mới S414 sẽ được BĐH gửi đến các Tiên Hữu. Hãy sẵn sàng xuất chiến ngay thôi!

584x450

Server mới sẽ có những hoạt động vô cùng hấp dẫn như sau:

Chúc các Tiên Hữu khởi đầu vùng đất mới thật thuận lợi trong Kiếm Thánh