PHIÊN BẢN: CHIẾN CHUỲ
10.12.2021

Để có thể trải nghiệm tốt hơn những tính năng của thế giới Tiên Hiệp trong thời gian dài, muội gửi đến các Tiên Hữu thông tin về thông tin phiên bản mới, các Tiên Hữu tham khảo nhé!

CHIẾN CHUỲ

CHIẾN CHUỲ:

image001

Cổng Tính Năng

image002

Giao diện Chiến Chuỳ

Điều kiện: Nhân vật đạt cấp 520

Tăng Bậc Chiến Chuỳ:

- Hệ thống Chiến Chùy sẽ giúp tăng lực chiến và chỉ số đáng kể cho nhân vật
- Để tăng bậc Chiến Chùy cần dùng Chiến Chùy Hồn
- Chiến Chùy Hồn có thể kiếm được ở Boss Chiến Chùy và HĐ Vận Hành
- Chiến Chùy có bộ kỹ năng riêng, khi tăng bậc Chiến Chùy đạt cấp yêu cầu sẽ mở kỹ năng tương ứng
- Ngoài ra Chiến Chùy có thể mang trang bị gồm 4 món: Đầu Chùy, Chuôi Chùy, Bảo Ngọc, Chiến Linh

image003

Kỹ Năng Chiến Chuỳ

image004

Trang Bị Chiến Chuỳ

Dung Hợp:

- Đây là tính năng dùng để dung hợp các trang bị Chiến Chùy
- Trang bị Chiến Chùy không dùng tới có thể dung hợp để nâng bậc cho trang bị đang sử dụng
- Sau khi dung hợp trang bị nguyên liệu sẽ mất đi
- Dung hợp lên bậc nhân vật sẽ được cộng thêm lực chiến và chỉ số
- Bậc Chiến Chùy càng cao thì giới hạn cấp dung hợp càng cao
- Phẩm trang bị càng cao thì càng mở được nhiều thuộc tính ngẫu nhiên

image005

BOSS CHIẾN CHUỲ:

image006

Icon Tính Năng

Điều kiện: Nhân vật đạt cấp 520

Nội dung và Quy tắc:

- Boss chung server dành cho người chơi muốn kiếm nguyên liệu cho tính năng Chiến Chùy
- Trong map boss Chiến Chùy không được dùng Pháp Tướng, Tiên Tướng
- Ngày 1 và 16 hàng tháng sẽ làm mới tiến độ Boss và quà
- Khiêu chiến diệt xong 1 Boss, mới có thể khiêu chiến Boss sau, chưa diệt được Boss HP sẽ được kế thừa
- Mỗi người có 2 lượt khiêu chiến mỗi ngày, thời gian mỗi lượt 30s
- Lượt khiêu chiến mỗi ngày không tích lũy, làm mới lúc 0h mỗi ngày
- Dựa vào lượt khiêu chiến Boss toàn server ngày hôm trước, trong ngày khiêu chiến được nhận thêm Buff công
- Sau khi khiêu chiến xong 2 lượt mỗi ngày sẽ được nhận Quà Tiến Độ Ngày
- Sau khi diệt Boss sẽ nhận được Quà Phúc Lợi toàn server

image007

Giao diện Boss Chiến Chuỳ

Chúc các Tiên Hữu có thời gian vui vẻ trong Tiên Chiến!