PHIÊN BẢN: PHÂT TÍNH - KIM THÂN
17.12.2021

Để có thể trải nghiệm tốt hơn những tính năng của thế giới Tiên Hiệp trong thời gian dài, muội gửi đến các Tiên Hữu thông tin về thông tin phiên bản mới, các Tiên Hữu tham khảo nhé!

PHÂT TÍNH - KIM THÂN

PHÂT TÍNH PHÁP TƯỚNG:

image001

Cổng Tính Năng

image002

Giao diện Phật Tính

Điều kiện: Nhân vật đạt cảnh giới Đại Thừa

Tăng Bậc Phât Tính:

- Hệ thống Phật Tính gồm 3 phần: Trượng, Cà Sa, Cá Gỗ
- Tăng cấp mỗi loại sẽ tăng thêm thuộc tính tương ứng: Công, Thủ, HP
- Để tăng cấp cần dùng các trang bị Hồng không dùng đến, đem Thu Hồi tại tính năng này để nhận được exp tăng cấp.
- Đạt cấp phật tính và đủ Sách Kỹ Năng Phật Tính yêu cầu sẽ mở được các Kỹ Năng mới. Là những kỹ năng ảnh hưởng khi người chơi PK

image003

Giao Diện Thu Hồi Trang Bị Hồng

image004

image005

image006

image007

Kỹ Năng Phật Tính

KIM THÂN PHÁP TƯỚNG:

Điều kiện: Nhân vật đạt cảnh giới Đại Thừa

Nội dung và Quy tắc:

- Kim Thân được chia thành nhiều Bậc, mỗi Bậc có 10 tầng, tăng mỗi tầng sẽ nhân thêm các chỉ số : Công, Thủ, HP
- Tăng Kim Thần còn được tăng thêm thuộc tính đặc biệt: Tăng tỷ lệ chuyển hóa lực chiến Phật Tính, cấp bậc Kim Thân càng cao thì tỷ lệ sẽ càng cao.
- Kỹ năng Kim Thân sẽ được kích hoạt khi đạt cấp bậc yêu cầu và đủ số sách kỹ năng yêu cầu
- Để tăng tầng Kim Thân cần  nguyên liệu: Linh Phách Kim Thân – Kiếm được ở Boss Dã Ngoại và Ghép
- Để tăng Bậc Kim Thân cần nguyên liệu: Nguyên Thần Kim Thân – Kiếm được ở Boss Trang Sức – hoặc Ghép

image008

Giao diện Kim Thân

image009

Kỹ năng Kim Thân

image010

Linh Phách Kim Thân

image011

Nguyên Thần Kim Thân

Chúc các Tiên Hữu có thời gian vui vẻ trong Tiên Chiến!