THÔNG BÁO BẢO TRÌ
03.08.2022

Tiên Hữu Thân Mến!

Nhằm mang lại trải nghiệm cũng như nâng cấp chất lượng sản phẩm, BQT xin thông báo tiến hành bảo trì hệ thống game Tiên Chiến, thông tin chi tiết như sau:

- Thời gian bảo trì dự kiến: 10h - 10h15 ngày 04/08/2022

✯ Phạm vi bảo trì: Toàn bộ các máy chủ

✯ Thời gian dự kiến: 15 phút

✯  Nội dung:

  • Mở giới hạn cấp Chuyển Sinh lên cấp 32
  • Mở Boss Chuyển Sinh level 31 và level 32
  • Cập nhật chuỗi event mới

✯ Lưu Ý: 

       ✔ Trong thời gian bảo trì Tiên Hữu không thể đăng nhập vào Game

       ✔ Tiên Hữu vui lòng hạn chế nạp thẻ trong thời gian bảo trì để tránh phát sinh lỗi không mong muốn.