THÔNG BÁO BẢO TRÌ
19.08.2023

Chủ Công Thân Mến!

BĐH sẽ bảo trì nâng cấp Server, nội dung như sau:

BẢO TRÌ NÂNG CẤP SERVER


IMG_1103


✯ Phạm vi bảo trì: toàn Server
✯ Thời gian dự kiến: từ 09h00 (dự kiến 20PH) ngày 20/08/2023
✯ Nội dung: 
- nâng cấp hệ thống
✯ Lưu Ý: 
        Trong thời gian bảo trì Chủ Công không thể tham gia vào game