[THÔNG BÁO] BẢO TRÌ NÂNG CẤP SERVER
30.11.2021

Chủ Công Thân Mến!

BĐH sẽ bảo trì nâng cấp Server, nội dung như sau:

BẢO TRÌ NÂNG CẤP SERVER


IMG_1103


✯ Phạm vi bảo trì: toàn Server
Thời gian dự kiến: từ 09H00 đến 10H00
✯ Nội dung: Nâng cấp hệ thống
✯ Lưu Ý: 
        Trong thời gian bảo trì Chủ Công không thể tham gia vào game