THÔNG BÁO BẢO TRÌ GỘP SERVER
26.01.2024

Các Tiên Hữu Thân Mến!

BQT xin thông báo tiến hành bảo trì gộp server Kiếm Thánh 2, thông tin chi tiết như sau:

BẢO TRÌ GỘP SERVER NGÀY 26/01/2024

barrier-man

Thời gian dự kiến: Lúc 09:00 Ngày 26/01/2024 (Dự kiến trong 1H)

Phạm vi: Toàn Server

Nội dung: Gộp các Server sau:

47-99
80-81
97-148
172-186
188-190
192-194
196-197
199-205
207-208
209-210-211
212-213
214-215-216
217-219

Lưu ý:

- Trong thời gian bảo trì, các Tiên Hữu ở server bảo trì không thể đăng nhập vào Game.

-Tiên Hữu vui lòng hạn chế nạp thẻ trong thời gian bảo trì để tránh phát sinh lỗi không mong muốn.

- Thời gian bảo trì có thể hoàn tất sớm hoặc muộn hơn dự kiến.