THÔNG BÁO BẢO TRÌ GỘP SERVER
23.02.2024

Các Tiên Hữu Thân Mến!

BQT xin thông báo tiến hành bảo trì gộp server Kiếm Thánh 2, thông tin chi tiết như sau:

BẢO TRÌ GỘP SERVER NGÀY 23/02/2024

barrier-man

Thời gian dự kiến: Lúc 09:00 Ngày 23/02/2024 (Dự kiến trong 1H)

Phạm vi: Toàn Server

Nội dung: Gộp các Server sau:

s140-s151
s172-s188
s199-s207-s209
s212-s214

Lưu ý:

- Trong thời gian bảo trì, các Tiên Hữu ở server bảo trì không thể đăng nhập vào Game.

-Tiên Hữu vui lòng hạn chế nạp thẻ trong thời gian bảo trì để tránh phát sinh lỗi không mong muốn.

- Thời gian bảo trì có thể hoàn tất sớm hoặc muộn hơn dự kiến.