THÔNG BÁO BẢO TRÌ LIÊN THÔNG VÀ GỘP SERVER
18.05.2022

Các Đại Hiệp thân mến!

Lệnh Hồ Ca sẽ tiến hành bảo trì Liên thông phụ bản và gộp Server, cụ thể như sau:

THỜI GIAN

09:00 - 11:00 ngày 19/05/2022

NỘI DUNG

LIÊN THÔNG PHỤ BẢN MỘT SỐ SERVER

Các server cùng cụm sẽ gặp nhau trong các phụ bản Ma Giáo Vây Công, Hoa Sơn Luận Kiếm, Bảo Tàng Thế Lực:

Cụm 1: S28 + S29 + S30

GỘP SERVER

Các server sau khi gộp sẽ xuất hiện TRANG BỊ HUYỀN MINH trong BOSS NGŨ ĐỘC GIÁO:

S13 + S15

S14 + S16

S17 + S18

Chúc các Đại Hiệp có những phút giây tuyệt vời cùng Lệnh Hồ Ca!