THÔNG BÁO BẢO TRÌ MÁY CHỦ
21.09.2023

Tiên Hữu Thân Mến!

Nhằm mang lại trải nghiệm cũng như nâng cấp chất lượng máy chủ. BQT xin thông báo tiến hành bảo trì Update hệ thống game Tiên Ma Quyết, thông tin chi tiết như sau:

Thời gian bảo trì dự kiến: 17h Ngày 21/09/2023 (dự kiến trong 30ph)

✯ Phạm vi bảo trì: Toàn bộ các máy chủ
✯ Nội dung: Bảo trì Nâng cấp hệ thống máy chủ
✯ Lưu Ý: 
        Trong thời gian bảo trì Tiên Hữu không thể đăng nhập vào Game
       ✔ Tiên Hữu vui lòng hạn chế nạp thẻ trong thời gian bảo trì để tránh phát sinh lỗi không mong muốn.