[THÔNG BÁO] Bảo trì Update
19.05.2022

Tướng Quân Thân Mến!

Nhằm mang lại trải nghiệm cũng như nâng cấp chất lượng máy chủ. BQT xin thông báo tiến hành bảo trì Update game 3Q CMN, thông tin chi tiết như sau:

Thời gian bảo trì dự kiến: 14:15 ngày 19/05/2022


✯ Phạm vi bảo trì: Toàn bộ các máy chủ
Thời gian dự kiến: 1 tiếng.
✯ Nội dung: Bảo trì Update.
✯ Lưu Ý: 
        Trong thời gian bảo trì Tướng Quân không thể đăng nhập vào Game
       ✔ Đại Hiệp vui lòng hạn chế nạp thẻ trong thời gian bảo trì để tránh phát sinh lỗi không mong muốn.