[THÔNG BÁO] BẢO TRÌ UPDATE PHIÊN BẢN MỚI
17.12.2021

Tiên Hữu Thân Mến!

Nhằm mang lại trải nghiệm cũng như nâng cấp chất lượng sản phẩm, BQT xin thông báo tiến hành bảo trì Update phiên bản mới game Tiên Chiến, thông tin chi tiết như sau:

Thời gian bảo trì dự kiến: 14:00 - 14:30 ngày 17/12/2021


✯ Phạm vi bảo trì: Toàn bộ các máy chủ
Thời gian dự kiến: 30 phút.
✯ Nội dung: update phiên bản mới Phât Tính - Kim Thân
✯ Lưu Ý: 
        Trong thời gian bảo trì Đại Hiệp không thể đăng nhập vào Game
       ✔ Đại Hiệp vui lòng hạn chế nạp thẻ trong thời gian bảo trì để tránh phát sinh lỗi không mong muốn.