THÔNG BÁO GỘP SERVER
19.10.2021

Tiên Hữu Thân Mến!

BQT xin thông báo tiến hành bảo trì gộp server Cửu Thiên Long Quyền, thông tin chi tiết như sau:

BẢO TRÌ GỘP SERVER

barrier-man

Phạm vi bảo trì: Các Server gộp

Thời gian dự kiến: 15:00 ngày 21/10/2021

Nội dung: Gộp các Server sau:

S1 & S50

S2 & S52

S3 & S51

S4 & S49

S65 & S74

S66 & S73

S67 & S75

S68 & S76

S81 & S89

S82 & S91

S83 & S92

S84 & S90

S121 & S126

S122 & S125

S123 & S127

S124 & S128

S129 & S135

S130 & S134

S131 & S133

S132 & S136

S137 & S141

S138 & S142

S139 & S143

S140 & S144

S145 & S149

S146 & S151

S147 & S150

S148 & S152

Lưu ý:

- Trong thời gian bảo trì, các Tiên Hữu ở server bảo trì không thể đăng nhập vào Game, các server khác đăng nhập bình thường.

- Tiên Hữu vui lòng hạn chế nạp thẻ trong thời gian bảo trì để tránh phát sinh lỗi không mong muốn.

- Thời gian bảo trì có thể hoàn tất sớm hoặc muộn hơn dự kiến.