THÔNG BÁO LIÊN SERVER, GỘP SERVER
03.08.2022

Các Đại Hiệp thân mến!

Lệnh Hồ Ca sẽ tiến hành bảo trì Liên thông phụ bản và gộp Server, cụ thể như sau:

Thời Gian:

10h ngày 05/08/2022, dự kiến kéo dài 2h

Nội Dung:

Liên Thông Phụ Bản Một Số Server

Các server cùng cụm sẽ gặp nhau trong các phụ bản Ma Giáo Vây Công, Hoa Sơn Luận Kiếm, Bảo Tàng Thế Lực:

Cụm 1: S67 + S68 + S69

Gộp Server

-Các server sau khi gộp sẽ xuất hiện TRANG BỊ HUYỀN MINH trong BOSS NGŨ ĐỘC GIÁO:

S61 + S62

S63 + S64

S65 + S66

Chúc các Đại Hiệp có những phút giây tuyệt vời cùng Lệnh Hồ Ca!