THÔNG TIN UPDATE PHIÊN BẢN MỚI: ĐẠI LỤC MỚI – ĐẤU HỒN ĐẠI LỤC
19.05.2022

Tiên Hữu Thân Mến!

Nhằm mang lại trải nghiệm cũng như nâng cấp chất lượng sản phẩm, BQT xin thông báo thông tin bản Update phiên bản mới game Tiên Chiến mang tên “ĐẠI LỤC MỚI – ĐẤU HỒN ĐẠI LỤC”.

Tính năng Đấu Hồn Đại Lục sẽ được mở trong lần Update này, để mở được Đấu Hồn Đại Lục người chơi cần đạt 75% tiến độ của “Đại Lục Tiên Kiếm”

Các tính năng trong “Đấu Hồn Đại Lục” gồm: Đấu hồn, Chùy luyện,Lĩnh vực, Hồn cốt, Linh thảo, Săn thú, Tầm bảo đấu hồn. Ở lần update này sẽ mở các tính năng: Chùy luyện, Hồn cốt, Săn thú - Săn hồn sơn mạch, Tầm bảo đấu hồn. Các tính năng còn lại sẽ được update sau.

image001

Thông tin chi tiết như sau:

THÔNG TIN BẢN UPDATE "ĐẠI LỤC MỚI – ĐẤU HỒN ĐẠI LỤC"


SĂN THÚ - SĂN HỒN SƠN MẠCH:
- Có 10 map “Săn Hồn Sơn Mạch” người chơi cần đạt điều kiện yêu cầu để được Săn Hồn ở map cao hơn.
- Khi cấp độ “Thần Nông” đạt yêu cầu thì độ khó của map sẽ được giảm bớt đi.
- Dùng linh thảo để tăng cấp “Thần Nông”.
- Mỗi ngày có 15p “Săn Hồn”, hết thời gian không thể vào map.
- Thời gian được cộng dồn khi qua ngày.
- Khi săn hồn có tỷ lệ rớt vật phẩm hồn cốt có phẩm chất cao nhất của map đó trở xuống.
- Vật phẩm Hồn cốt nhặt được có tỷ lệ thuộc tính ngẫu nhiên, may mắn sẽ nhận được vật phẩm Hồn cốt max thuộc tính.

image003

image005

CHUỲ LUYỆN:
- Người chơi tách Hồn cốt dư để nhận được “Chùy Thạch”
- Dùng “Chùy Thạch” để luyện “Trang Bị Hồn Cốt”
- Khi luyện hồn cốt đạt 10 cấp cần đột phá bằng “Hoàng Kim Chùy Thạch” mới có thể “chùy luyện” tiếp.
- Chùy Luyện trang bị Hồn Cốt để tăng thuộc tính đấu hồn và lực chiến trang bị.
- Chùy Luyện trang bị Hồn Cốt tối đa là 100 cấp.
- Khi thu thập đủ 12 trang bị hồn cốt và cấp độ chùy luyện tất cả đạt 30 mở “Loạn Phi Phong”
- Ở “Loạn Phi Phong” người chơi có thể “Chùy Luyện” thuộc tính đặc biệt của trang bị Hồn Cốt bằng “Loạn-Phi Phong Chùy Thạch”.
- Vật phẩm “Loạn-Phi Phong Chùy Thạch” có thể nhận được trong “Tiệm Tích Điểm Tầm Bảo Đấu Hồn”.

image007

image009

HỒN CỐT:
- Hồn cốt tương đương 1 bộ trang bị gồm 12 món
- Có thể kiếm Hồn cốt tại Săn hồn sơn mạch, map càng cao bậc Hồn cốt kiếm được càng cao. Hoặc có thể kiếm được từ Ghép Hồn Cốt
- Khi Tỷ Lệ Hồn Cốt Phòng Bạo chưa đạt đến 100%, nếu bị người chơi khác giết có tỷ lệ thấp rớt trang bị Hồn Cốt
- Thu hồi hồn cốt dư có thể nhận lại 1 trong các nguyên liệu: Chùy Thạch, Mảnh Hồn Cốt.

image011

image013

TẦM BẢO ĐẤU HỒN:
- Người chơi cứ nạp 200 KNB sẽ nhận được 10 lần tầm bảo.
- Sau khi nhận được số lần tầm bảo, người chơi sẽ tốn 20 KNB cho 1 lần tầm bảo.
- Mỗi lần tầm bảo sẽ nhận được 2 điểm tầm bảo, dùng điểm tầm bảo này có thể đổi được các vật phẩm trong tiệm tích điểm.
- Khi tầm bảo nhận ngẫu nhiên vật phẩm Hồn Cốt, Chùy Thạch.

image015

image017