THÔNG TIN UPDATE PHIÊN BẢN MỚI: VŨ KHÍ TIÊN TƯỚNG
17.08.2023

Tiên Hữu Thân Mến!

Sau bảo trì, Game sẽ có thêm tính năng mới “VŨ KHÍ TIÊN TƯỚNG”, là tính năng trong Tiên Tướng, nhằm nâng thêm hiệu ứng và lực chiến cho người chơi

VKTT1

Điều Kiện: Nhân vật đạt cấp 650

Lối Vào: Tiên Tướng - Trận Pháp

- Mỗi tiên tướng sẽ có 1 Vũ KHí tương ứng, mỗi Vũ Khí sẽ có 1 kỹ năng khác nhau, sau khi kích hoạt và tăng sao sẽ nâng chỉ số và lực chiến của nhân vật

- Ngoài ra khi nâng sao vũ khí sẽ nhận được điểm tinh luyện, khi điểm tinh luyện đạt mốc yêu cầu sẽ kích hoạt được thêm kỹ năng

- Kích hoạt và nâng sao Vũ Khí cần mảnh vũ khí tương ứng

- Mảnh Vũ Khí được nhận từ hoạt động vận hành

VKTT2

VKTT3

VKTT4