VINH DANH TOP LỰC CHIẾN LIÊN SERVER
28.05.2022

HOT HOT HOT!!!

Từ tháng 6/2022, Tiên Chiến sẽ cập nhật hoạt động cực kỳ hấp dẫn để các Tiên Hữu có động lực tham gia, đó là:

VINH DANH TOP LỰC CHIẾN LIÊN SERVER

Thời gian: Mỗi tháng 1 lần, bắt đầu từ tháng 06/2022

Điều kiện tham gia: Tất cả người chơi liên Server

Nội dung:

- Với mục đích vinh danh TOP lực chiến liên Server và tạo thêm sân chơi để các Tiên Hữu tranh đua, vào ngày 1 hàng tháng, BĐH sẽ cập nhật danh sách người chơi đạt TOP 10 Lực Chiến toàn server trên trang chủ.
- 10 người chơi hạng cao nhất sẽ nhận được những phần quà giá trị từ BĐH
- Quà sẽ phát qua Thư ingame từ ngày 02-05
HẠNGQUÀ
1

Danh hiệu "Top 1 Liên Server" (30D)*1

Tụ Hồn Chi Hoàn*30

Bột Phật Châu*30

Xu Kinh Điển*100

Lục Tự Chân Kinh*1

2

Danh hiệu "Top 2 Liên Server" (30D)*1

Tụ Hồn Chi Hoàn*20

Bột Phật Châu*20

Xu Kinh Điển*70

3

Danh hiệu "Top 3 Liên Server" (30D)*1

Tụ Hồn Chi Hoàn*10

Bột Phật Châu*10

Xu Kinh Điển*50

4 - 10

Danh hiệu "Anh Em Nương Tựa" (30D)*1

Tụ Hồn Chi Hoàn*5

Bột Phật Châu*5

Xu Kinh Điển*30

Danh hiệu TOP1

image001

image003

Danh hiệu TOP2

image005

image007

Danh hiệu TOP3

image009

image011

Danh hiệu TOP4-10

image013

image015

Chúc các Tiên Hữu có thời gian vui vẻ trong Tiên Chiến!